Kanonhøien

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-100

Fredningsnr.
523633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Varslingsstation, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ibsker. Rest af større høj, på målebordsbladet "Kanonhøj". Af hø- jen er kun et langagtigt midtparti, 18 m langt, 10 m bredt, bevaret. Bevokset med træer. Højen ligger i ager. NMI: Overført fra ikke-fredningsværdige.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En næsten ganske udjævnet Høi, som kaldes Kanonhøien fordi der i sin Tid har været anbragt en saakaldt Allarm Kanon paa denne Høi. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af større høj, på målebordsbladet "Kanonhøj". Af højen er kun et langagtigt midt parti 18 m. langt, 10 m. bredt, bevaret. Bevokset m. træer. Højen ligger i Ager.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kanonhøj". 3 x 16 x 13 m. Høj, hvoraf to store segmenter i hhv. NV og SØ er bortgravet, så resten fremtræder som en noget afrundet langhøj orienteret ca. SV/NØ. Højen har dog alligevel en ganske pæn profil og bør plejes, hvorved den vil bidrage væsentligt til landskabet og de omgivende høje, hvoraf nogle er plejede. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra SV
Oversigt, set fra NNV
Oversigt, set fra Ø