Vorup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-158

Fredningsnr.
13036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Vorup, matr.nr. 2a Høj, 1,60 x 18 m. Mindre gravninger i overfladen. Har været overpløjet.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-7] Vorup Mark Mno. 1. Høie af Middelstørrelse; no 1, 2, 4 og 5 ere velbevarede, de øvrige overpløiede og ödelagte. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1,6 x 18 M. Mod Sø. er afgravet ca. 1/3. Centret dog snarest bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,1,60x18 m. Mindre Gravninger i Overfladen. Har været overpløjet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men flere, kældre N-S gående granhegn inden for 100 m zonen. Iflg. ejeren er hegnene plantet for ca. 40 år siden. Firkant ompløjet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. På østsiden et læbælte.


Billeder

Foto, oversigt