Vorup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-159

Fredningsnr.
13035a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup, matr.nr. 2a Høj, 3 x 18 m. 6 m bred kløft, 1,25 m dyb, tværs over højen i Ø-V. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-7] Vorup Mark Mno. 1. Høie af Middelstørrelse; no 1, 2, 4 og 5 ere velbevarede, de øvrige overpløiede og ödelagte. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tidligere ret anseelig Høj 2,9 M. h., udgravet ved en Kløft i Ø-V., 6 M. br., 1,4 M. d. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x18 m. 6 m bred Kløft, 1,25 m dyb, tværs over Højen i Ø-V. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Højen er nu beliggende midt i et ældre, N-S gående læhegn og kun synlig fra øst. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt og delvis træbevokset høj i mindre skov.

Litteraturhenvisninger  (0)