Vorup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-160

Fredningsnr.
13035

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup, matr.nr. 2a Tingl.: 4/8 1914. Gdr. Aksel Baltsen, Søndre-Vorupgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1922, ved Hans Kjær Høj, 3 x 22 m. Nordre side skråt afgravet. Siden mod øst fladt afgravet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-7] Vorup Mark Mno. 1. Høie af Middelstørrelse; no 1, 2, 4 og 5 ere velbevarede, de øvrige overpløiede og ödelagte. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Løvkrat

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 x 22 M. Nordre Side er skraat afgravet og staar med Skred; østre Side fladt afgravet. Se Nr. 167 M. S. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x22 m. Nordre Side skraat afgravet. Siden mod Ø fladt afgravet. Lyngklædt. FM 1914 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Et ældre læbælte støder fra ksyd op til højen. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Høj i kanten af mindre skovareal, delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)