Vorup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-165

Fredningsnr.
13034

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup, matr.nr. 2a Tingl.: 4/8 1914. Gdr. Aksel Baltsen, Søndre-Vorupgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1922, ved Hans Kjær Høj, 2,50 x 16 m. Top uregelmæssig affladet. Mindre ujævn- heder i siden mod nord og sydøst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-7] Vorup Mark Mno 1. Høie af Middelstørrelse; No 1, 2, 4 og 5 ere velbevarede, de övrige overpløiede og ödelagte. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 16 M. Top lidt uregelmæssig affladet; vestre Fod staar med et Skred 1/3-1/2 M. h.; et Skred foroven i Sø. Fredlyst, se Nr. 167 M. S. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x16 m. Top uregelm. affaldet. Mindre Ujævnheder i Siden mod N og SØ. Græsklædt. FM 1914 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men lettere kreaturskade omkring fredningsstenen. I sydsiden en del huller efter mosegrise. Lige syd for højen nybygget feriehus adskilt fra højen af granhegn. Ejeren har lovet at lægge jord på omkring fredningssten, og at hegne. Ejer: se 1303.03. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)