Vorup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-167

Fredningsnr.
13033

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup, matr.nr. 2a Tingl.: 4/8 1914. Gdr. Aksel Baltsen, Søndre-Vorupgaard Diplom Afmærkn.: MS. 1922, ved Hans Kjær Høj, 2,60 x 19 m. Top affladet. Ujævnheder på siden mod nord og øst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 1-7] Vorup Mark Mno 1. Høie af Middelstørrelse; No 1, 2, 4 og 5 ere velbevarede, de övrige overpløiede og ödelagte. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 19 M. V. Fod afpløjet; østre Side har en lav Brink ved Toppen, lignende i nordre Side henimod Foden; flad Top. - Nr. 160, 165, 167 fredlystes 25/7 af Gd. Aksel Baelsen M. S. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,60x19 m. Top affladet. Ujævnheder paa Siden mod N og Ø. Græsklædt. FM 1914 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men lettere kreaturskade på nordsiden omkring fredningsstenen, samt en overfladisk skade, ca 2,5 m lang, i vestlige højfod. Ejeren lover at udbedre skaderne. Der kommer ikke kreaturer på foreløbig. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i græsmark, bag lejrskole. Bevokset med et par træer. På vestsiden et læhegn.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)