Ashøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-168

Fredningsnr.
13032

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vorup-Førby, matr.nr. 1a "Ashøj", 2,50 x 20 m. 1/3 mod NØ bortgravet, siden her med 2,50 m høj, stejl brink. Sydsiden med gamle afgravninger. Tværs over højen i Ø-V en 3 m bred, 0,75 m dyb kløft. Lyng- klædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høi, som er udgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ashøj" ved Grænsen af Flyvesandsterræn, 2,5 x 20 M. Toppen væsentlig afgravet ved en bred Gravning i Ø-V., ca. 3/4 M. d. Søndre Side afgravet; stor Indgravning i nordre Side. Muldjord. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ashøj", 2,50x20 m. 1/3 mod NØ bortgravet, Siden her med 2,50 m høj, stejl Brink. Sydsiden med gamle Afgravninger. Tværs over Højen i Ø-V en 3 m bred, 0,75 m dyb, Kløft. Lyngklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. som tidligere beskrivelse, men mod syd går en kraftig kreaturskade helt ind til højen og har fjernet et stk. af højfoden, så denne over et 3 m langt stykke står som en 1,1 m høj brink, der går direkte over i den nordlige skrænt af et ret dybt hul efter en gammel afgravning af terrænet syd for højen. I nordsiden en mindre kreaturskade, 1,8 m bred, som er begyndt at vokse til. Højen er hegnet mod kreaturer, men for langt oppe, idet hegnet går oven om den førnævnte skade i syd. Ejeren fortæller, at der i ældre tid er taget fyld fra højens nordside, bl.a. til idrætspladsen i Vorupør. (jf. tidl. beskr.) Skaden er påtalt overfor ejeren, der sagde, at højen havde set sådan ud i mange år. Der blev planlagt restaurering af den sydlige del ved et beskæftigelsesprojekt, som imidlertild ikke blev til noget. En egentlig istandsættelse er næppe heller realistisk, da hele hullet syd for højen da må fyldes op. 21/12-82. Højen genbesigtiget. Ejeren lovede at hegne længere nede næste år, så brinken i syd kan gro til da højen i forvejen er uregelmæssig, anser berejseren dette for tilstrækkeligt. Højen kan evt. restaureres på et senere tidspunkt. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende høj, ved søbred i fredet område. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsbevokset gravhøj i ekstensivt afgræsset klitareal. Højen omgives af trådhegn. Som omtalt i nyberejsning et større hul syd for højen.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)