Store Taghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-182

Fredningsnr.
120473

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejelav: Kongens Hede. Tingl.: 26/8 1913, gårdejerinde Kristiane Thingstrup, Egs- hvile, V.Vandet og 28/7 1914, enkefru Julie Leonhard, Store Diernæs. Høj, 1,80 x 17 m. Lyngklædt i hede. Matr.nr. 3c: Høj i skel til matr.nr. 4a.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevn stor Høi, 60 Fod Tværmaal, 8 Fod h. Urørt. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker, opført som E. 23?

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 17 M. Lyngtørv skaaren i Sø, ellers velbevaret. Fredlystes dels 1913 som Nr. 181, dels 1914 af Fru Leonhardt, St. Diernæs. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80x17 m. Lyngklædt i Hede. FM 1913 og 1914.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som besk. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov. Der er ingen stier i nærheden af højen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger mellem to kørespor til nord og syd.

Litteraturhenvisninger  (0)