Taghøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-185

Fredningsnr.
120476

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kongens Hede, matr.nr. 4b og 4c Tingl.: 2/5 1882. (Købt) "Taghøj", 5,20 x 32 m. I top og mod NØ en smal gravning, 2-3 m bred, 0,50 m d. Fod i nord beskadiget af grusgrav. Delvis beplantet. Kongens Hede matr.nr. 4c: Høj, "Taghøj", i skel til matr. nr. 4b af Kongens Hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Taghøj", 5,2 x 32 M. I Top og mod Nø. en smal Gravning, 2-3 M. br., 1/2 M. d. Fod i N. beskadiget af en Grusgrav. Østre Del beplantet i Statsplantage, vestre Del særskilt fredlyst. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Taghøj", 5,20x32 m. I Top og mod NØ en smal Gravning, 2-3 m bred, 0,50 m dyb. Fod i N beskadiget af Grusgrav. Delvis beplantet. FM 1882.

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 216/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af den tyske Værnemagt.

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk Militær, restaureret 1949-50.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Taghøj" (SR) er den Ø-lige sign., den V-lige skal fjernes. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj i plantage, tæt vest for grusvej. Syd og sydvest for højen større, nye rydninger.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Megen opvækst mellem grusvejen og gravhøjen.

Litteraturhenvisninger  (0)