Stenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110302-1

Fredningsnr.
12033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stenshøj", 1,20 x 10 m. Siderne afgravet i gammel tid. Græsklædt . NB. Privat granit-målesten sat i anledning af udtørring af Sjørring sø.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenhøi, velbevaret; middelstor.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenshøj" (E: velbevaret, middelstor), nu en Højrest, 1,2 x 10 M., af temmelig regelmæssig Form, men utvivlsomt stærkt afgravet og atter jævnet; nogle Sten henligger. I Top privat M. S. med Krone, efter Medd. sat af Sjørring Sø's Landmaalere som Udgangspunkt.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenshøj", 1,20x10 m. Siderne afgravet i gammel Tid. Græsklædt. NB. Privat Granit Maalesten sat i Anledn. af Udtørring af Sjørring Sø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)