Tvillinghøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-7

Fredningsnr.
13041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Vestre af "Tvillinghøje", 1,60 x 13 m. Siden mod syd fladt afgravet. Lille skår oppe på siden mod NV. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghöie; den østlige er urört; i den vestlige, son nu er ödelagt, har man i Sydsiden fundet en Stenkiste. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Todbøl. Vestre af "Tvillinghøje", 1,6 M. h., 13 M. br. Nordre Side stærkt afgravet, Toppen mod S. indsænket, søndre Side fladt afgravet. E: I Sydsiden skal være fundet en Stenkiste. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestre af "Tvillinghøje", 1,60x13 m. Siden mod Syd fladt afgravet. Lille Skaar oppe paa Siden mod NV. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 13,0 x 13,0 m. Som tidl. beskr., men nye rævehuller i siden mod N og V. OBS: Højden er målt i SV. Den tidl. højde er ant. målt fra kløften mellem højene, hvor denne høj fremtræder lavere. Film: /01: ID, /02: Fra S, /03: 1304:2+3 fra S. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret højpar. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Tvillinghøje fredningsnr. 13041 og 13042 set fra nord
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd