Tvillinghøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-8

Fredningsnr.
13042

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/11 1904. Propr. P. Nørgaard Knakkergaard, Lille Todbøl Diplom Afmærkn.: MS. 1911, ved stud. Henning Muller Østre af "Tvillinghøje", 2,90 x 20 m. Gl. afgravninger og nyere skred med 0,30-0,40 m stejle brinker på nord- og syd- siden. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghöie; den østlige er urört; i den vestlige, son nu er ödelagt, har man i Sydsiden fundet en Stenkiste. Bevoksning: 1983: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Todbøl. Østre af Tvillinghøje, 2,9 M. h., 20 M. br. Nordre Fod er afgravet, hvorefter Siden er nedskredet og nu staar med et Skred; ligesaa, men mindre, i S. Mærkesten i søndre Side (rettedes 1912); fredlyst. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østre af "Tvillinghøje", 2,90x20 m. Gamle Afgravninger og nyere Skred med 0,30-0,40 m stejle Brinker paa Nord- og Sydsiden. Græsklædt. FM. 1904 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,1 x 19,0 x 15,0 m. Som tidl. beskr., men de nævnte brud ses ikke længere og alt er tilgroet med græs. Let ujævn top, hvor der skimtes to større sten - ant. gammelt kreaturslid, nu tilgroet. Længden er målt Ø/V, bredden N/S. Ejeren fortalte, at han for flere år siden har jævnet bruddene. Film: /36: Fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret højpar. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Tvillinghøje fredningsnr. 13041 og 13042 set fra syd
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord