Foldhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-27

Fredningsnr.
13045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1304-4, 5. "Foldhøj", 3,50-4 m høj, 24 m i diameter. Foden rundt om med 0,75 m høj, stejl brink. En lignende brink findes oppe på højsiden rundt om. Græsklædt. NMI: ....diameter. Flad nedgravning i top. Foden .......
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 19-21] Foldhöie; den østligste, No 19, er overpløiet, men viser sig tydelig i Terrainet. No 20 er ligeledes overpløiet men endnu ret anselig. No 21 er 84 Fod i Tværmaal, omtr. 20 Fod høi og har endnu enkelte Randstene. I Toppen er et stort Hul, hvori i 11-12 Fods Dybde sees Sidestenene af en 6 Fod lang Stenkiste i Retning Vest - Øst. Den nordlige Side af Høien er bortgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St. Todbøl. "Foldhøj", 5,5 M. h., 30 M. br., kegleformet. I nordre Halvdel synes den opr. Overflade i det væsentlige bevaret; de andre Sider staar for stejlt, med mange friske Skred og Afskrælninger. Toppen er over 6 M. sænket indtil 1 M. dybt. Ødelagt og tilgriset af Kreaturer. - Her er gravet af Vejass. Poulsen. E: har heri set Sidesten af en 6' lang Stenkiste: Ø-V., 11-12' dybt, og nævner enkelte Randsten. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Foldhøj", 3,50-4 m høj, 24 m i Diameter. Flad Nedgravning i Top. Foden rundt om med 0,75 m høj, stejl Brink. En lignende Brink findes oppe paa Højsiden rundt om. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4,5 x 24,0 x 24,0 m. De i tidligere beskrivelse nævnte brinker ses ikke længere, og højen fremtræder ret velbevaret. Let indsænket, affladet top, og på N-siden tilgroet ar efter lettere kreaturskade. Film: /35: Fra SØ. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)