Galgehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-28

Fredningsnr.
13046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,70 x 14 m. I toppen en nedgravning 3 x 3 m bred, 1 m dyb, heri er plantet et træ. I sydlige fod en grav- ning 1,50 x 1,50 m bred, ca. 1 m dyb, foden rundt om af- pløjet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet i Midten og foroven; Siderne urørte. Galgehøi. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 M. h., 14 M. br. Hele Toppen er bredt indsænket og i Midten er et lille, dybere Hul, 1-1,5 M. d., opr. til Bund. Fod afgravet. Intet Fund kendes. E: Galgehøj. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,70x14 m. I Top en Nedgravning 3x3 m bred, 1 m dyb, heri er plantet et Træ. I sydlige Fod en Gravning 1,50x1,50 m bred, ca. 1 m dyb. Foden rundt om afpløjet. Lyngklædt.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt. FM 1943. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,9 x 13,0 x 13,0 m. Stærkt medtaget af nyere kreaturskader. Værst i N, hvor 1-1,5 m. af højfod og -side mangler. Inderst ved den bevarede del ses her en 0,8 m. høj kant, fra hvilken overfladen skråner jævnt mod højfoden. Iøvrigt gamle og nye, lettere nedtrampninger hele vejen rundt. I S-siden 2 ældre, tilgroede huller. Hul i top med træ. Højen hviler på ler, som også er afslidt i N. Ejeren er pålagt hegning inden en uge. Bør restaureres, idet ejeren bistår med materialer m.m. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra syd
Foto, oversigt
Foto, oversigt