Skurrehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-31

Fredningsnr.
13047

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1304-7, 9. Høj, 2 x 15 m. En gammel gravning forneden på højsiden mod syd. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skurrehöi, en mellemstor Jordhøi, ödelagt ved Gravning. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skurrehøj", 2,5 M. H., 16 M. br. Det meste af Overfladen er ujævn ved gamle, flade Gravninger. Ubestemte Efterretninger om "Sten" og "Kammer". Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. En gammel Gravning forneden paa Højsiden mod Syd. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Temmelig uregelmæssigt og udflydende omrids, specielt i V. Siden mod SØ er afgravet i ældre tid, cf. tidl. beskr. Topfladen er skråt afgravet mod SV i ældre tid. Friske, ret omfattende kreaturskader på siderne: Mod NØ, 6 x 2 m., ca. 15 cm. dyb, med en større sten synlig nederst på siden. I højfoden mod SV, 2,4 x 2 m., ca. 20 cm. dyb, med en større, løstliggende sten. Små aftrædninger på N-siden, og en mindre afslidning på toppen. Lidt ældre, tilgroet kreaturskade nederst på siden i SV og S. Ejeren (ejeroplysning på skema) lovede hegning, hvilket var udført ved genbes. 23.9.82. Det blev aftalt, at han fylder jord på de nye skader i vinteren 1982/83. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)