Graabjerghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-32

Fredningsnr.
13048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Den østlige del af en høj, 3 x 20 m. I top en gravning 3-4 m bred, 1,50 m dyb. Flade afgravninger af siden mod NØ og V. Fod afpløjet mod vest, nord og øst. Lyngklædt, beplantet på sydsiden. Matr.nr. 7c: Den vestlige del af ovennævnte høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Graabjerghøi, en ret stor Höi, som er ödelagt ved Gravning i Midten og i den østre Side. Ved den Leilighed er fundet Broncesager (Dolk, Kam og Tutulus) i en Stenkiste, 5-6 Fod lang, i Vest-østlig Retning, paa Bunden af Høien. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gravbjerghøj" (E: Graabjerghøj), 3,5 M. h., 22 M. br. I Top er 3-4 M. br., tragtformet Fordybning, indtil 1,5 M. dyb., i Siden mod Nø. en større, flad Gravning; vestre Side en Del afgravet. Delvis beplantet. E: der er paa Bunden fundet en Stenkiste i Ø-V., med Bronzesager, Dolk, Kam, Tutulus. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr. 1a] Den østlige Del af en Høj, 3x20 m. I Top en Gravning 3-4 m bred, 1,50 m dyb. Flade Afgravninger af Siden mod NØ og V. Fod afpløjet mod V, N og Ø. Lyngklædt, beplantet paa Sydsiden. [Matr. nr. 7c] Den vestlige Del af ovennævnte Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Over en stor del af S-siden ses overfladiske afslidninger med en ca. 20 cm. høj kant. Overfladen er tilgroet med mos og lidt græs. Langs hele V-siden er højfoden og stedvis det nederste af siden afgravet og står med en indtil 1 m. høj nøgen kant, fortsættende som en 35 cm. høj kant langs N-siden. Lidt ældre, delvis tilgroet skade i N. Gammelt hul i top, 6 x 3,5 m., 1 m. dybt, tilgroet. Gammel, ca. 4 m. bred gravning ind i Ø-siden. I NØ ligger en helt tilgroet jord/grusdynge ind til højen og skjuler det nederste af siden. 23/9: Talt med konen på gården. Hun kunne ikke sige, hvornår skaden i V var opstået, mente det skyldtes kreaturer for mange år siden (de havde kr. til for 15 (-20) år siden). Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Højen fremtræder meget lidt pæn, dels p.g.a. sporene fra grusgravningen, dels p.g.a. skaderne. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)