Fiskerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-49

Fredningsnr.
130412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,50 x 15 m. Ca. 1/4 af højen mod nord og øst bortgra- vet, siderne her med 2 m høje stejle brinker. I top en 6 m bred, ca. 1,25 m dyb sænkning. Mod vest skrå eftergroet afgravning. Fod mod syd afpløjet. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fiskerhøj", 2,5 M. h. I Top en 6 M. br., gammel Gravning, indtil 1,4 M. dyb; Højen er formentlig udgravet; nogle hovedstore Sten henligger. Nr. 49-57 paa Kallerup Hede. Identificeringen med E's Nr.er meget usikker; her er E's Kortlægning gennemgaaende urigtig. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x15 m. Ca. 1/4 af Højen mod N og Ø bortgravet, Siderne her med 2 m høje stejle Brinker. I Top en 6 m bred, ca. 1,25 m dyb Sænkning. Mod V skraa eftergroet Afgravning. Fod mod S afpløjet. Lyngklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 16,0 x 16,0 m. Som tidl. beskr. Nederst på S-siden ar efter gammel, nu helt tilgroet nedslidning. På NV-vendt skråning. Film: /31: Fra NØ, /32: Fra NØ. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)