Store Almegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-25

Fredningsnr.
523330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Røse (ca. 10 m N for sb. 25c), ca. 0.75 x 7 m. Sænkning i top. Græsklædt i udyrket mark. Meget ødelagt, kun svagt synlig. MB 1988.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere.... Bevoksning: 1986: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse (ca 10 m N for [sb.]25c), ca 0,75 x 7 m. Sænkning i Top. Græsklædt i udyrket Mark.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 7 x 3/4 m. På naturlig klippefremspring. Meste af højningen antagelig klippe. Enkelt lag sten dog synlig på Ø-del, derfor sandsynligvis tale om en gravrøse, selvom den ikke fremtræder særlig overbevisende. Vejspor, SSØ/NNV, over højningens V-del. I vejen er lagt en del murbrokker og teglsten. Ved N-fod ligger nogle marksten og en murkolos, ca. 3/4 x 3/4 m stor. Højningen ligger som efter beskrivelsen (7 10 m N for 5233-32) BES. 3-10-1988: Meget ødelagt. Kun en svag højning ses i terrænet - hvis man ser godt.- Skyttegravs huller. Bevoksning: 1986: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)