Listed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-113

Fredningsnr.
523611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Tingl.: 4/11 1870, formand for Listed Fiskerlav A.P. Hansen. 2 (5236-10, 11, sb. 112, 113) spidse bautasten på strandklip- perne på "Listed Frihed", ca. 2 m høje. NMI: 2 fredede bautastene.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Bausten 6 Fod og 7 Tommer høi over Jorden. Afstanden mellem disse to Bautasten [sb.112-113] udgjør 108 Fod - om der i sin Tid har været flere vides ikke.

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bavtasten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten stående i vestlige kant af lille boldbane nær offentlig gangsti og ca. 100 m N for amtsvejen Svaneke-Gudhjem. 2,2 x 0,9 x 0,4 m. Omgives af kraftig nyopvækst af fuglekirsebær, der i løbet af få år vil have skjult stenen helt, og som derfor bør ryddes i bautastenens nærhed. ** Seværdighedsforklaring ** En ualmindelig slank og flot bautasten, seværdig også i samspil med 5236-10

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)