Lillehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-115

Fredningsnr.
52369

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Listed Vang Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Lillehøj", ca. 3 x 19,5 m. Højen er ubeskadiget og bevokset med krat og enkelte træer. NMI: Gravhøj "Lillehøj". Som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj "lillehøj". Som Deklarationen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lillehøj" 4 x 26 x 23 m. Smuk, velbevaret høj beliggende på kanten af det markante terrænfald ned mod Listed by og med en meget smuk udsigt over samme. Højden varierer (på grund af terrænhældningen) mellem 3 og 5 m. Bevokset med græs og nogle meget smukke, gamle (seljerønne?) træer. En del småkrat af rose, slåen og brombær, samt nogle unge asketræer på S-siden bør fjernes, hvorved højens profil vil blive trukket op. Der er adgang til højen fra en hulvej i S og via et lille, udyrket areal. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin smukke beliggenhed oven for Listed by; for sin (efter bornholmske forhold) velbevarede profil; sine kønne gamle træer, og endelig for sin rolle i landskabsbilledet på stedet. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)