Hornstrup Nygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-84

Fredningsnr.
130418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/4 1936, gdr. Christian Hornstrup Diplom Høj, 3 x 18 m. I top gravning 3-4 m bred, 1 m dyb. Flad grav- ning i søndre side. Fod afgravet mod syd og øst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Jordhøi, udgravet ovenfra og i Sydsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hornstrup Nygaard. Høj, 3,0 M. h., 18 M. br. Toppen i 3-4 M. Br., indsænket indtil ca. 1 M. I søndre Side en flad, mindre Afgravning.

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2,5 x 16 m; græsklædt. FM 1936.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formentlig beskrivelse af højen sb. 83 eller sb. 85.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x18 m. I Top Gravning 3-4 m bred, 1 m dyb. Flad Gravning i søndre Side. Fod afgravet mod S og Ø. Græsklædt. FM 1936

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 16,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse. Rævegrav i V-siden. Bevokset med gederams ell. lign. Film: /29: Fra Ø, /32: 17+18 fra SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)