Elvehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-117

Fredningsnr.
52368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Elvershøj", i Ø-V 9 m. i diam. og i N-S 12 m. Toppen uskadt. I østfoden et større, åbent brud. Siderne lige afskåret ved pløjning. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Elvehøi" en lille Høi eller rettere stor Stenrøse i hvilken en Sten med skaalformede Fordybninger fandtes liggende imellem Røsens andre Stene. Da Dr. phil. Henry Petersen og J.B.Løffler besøgte Bornholm viste jeg dem Stenen som blev tegnet af Løffler. Hvad Findestedet angaar, da har en foreløbig Undersøgelse givet det Resultat, at Høien maa betragtes som en Røse fra den ældre Jernalder eller yngste Broncealder. Oldsager er ikke funden i Røsen, men kun Aske og brændte Ben. Den Gang Røsen er blevet anlagt har formodentlig Stene med de skaalformede Fordybninger ligget paa Marken og er saa tilligemed andre Sten bleven benyttet til Røsen. Der er mindst 17 skaalformede Fordybninger paa Stenen, som nu sidder i et Stengjærde i Listed. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevokset Høj i Ager, "Elvershøj". Siderne lige afskaarne ved Pløjning. I Ø - V 9 m i Tvm., i N - S 12 m. Toppen uskadt. I Østfoden et større, aabent Brud.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Elvershøj". 1,8 x 11,8 x 10,5 m. Afpløjet til et skævt polygonalt grundrids. Gamle, tilgroede indgravninger i både Ø -og V-fod. Overfladen iøvrigt noget ujævn. På toppen er rejst en ca. 1,8 m høj jernstage, formentlig et til signalbrug (for spejdere?). Stagen er sat i et jernrør, der er boret ned i en svær træstub. På højfoden en del marksten, som dog ikke er nylig anbragt. Bevoksning: 1986: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)