Dyrhøie

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-17

Fredningsnr.
130348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Lansehøj". 3,0 x 22 m. Et 5 x 5 x 1 m, med krater i top.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 49-50] Ødelagte, mindre Høie. Dyrhøie. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dyrhøj Bakker, vildt Sandflugtsterræn. Høj af Muldjord med Smaasten, 3,0 x 22 M. Top bredt afgravet og indsænket ca. 1,5 M. Lynggroet; i Statsplantage. I en af Højene 17-19 er engang set en Stenkiste, men Udgravning af overtroiske Grunde ikke foretaget. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x22 m. Top bredt afgravet og indsænket ca. 1,50 m. Lyngklædt i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som Beskr. Hullet er 5 m. Friholdes for bev. MB? Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra syd sydvest
Oversigt set fra nordvest
Foto, oversigt