Dyrhøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-19

Fredningsnr.
130346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Store Dyrhøj". 5,0 x 35 m. I toppen ud mod SØ et 4 x 6x 1,5 m stort krater. Siderne mod SØ og SSV med flade afggravninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Klitten. Jordhøi, 104 Fod Tværmaal, 18-19 Fod høi; Udgravet i Midten mod Syd. Bevoksning: 1986: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dyrhøj", 6 x 35 M., men utvivlsomt paa en naturlig Banke, vist ogsaa afblæst om Foden. I Top i Sø-Nv. en 4-5 M. br. Gravning, indtil 2,5 M. d. Muldjord med Smaasten. Øvrige Forhold som 17-18. I en af Højene 17-19 er engang set en Stenkiste, men Udgravning af overtroiske Grunde ikke foretaget. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dyrhøj", 5x35 m. I Top en 4-5 m bred Gravning i Retn. SØ-NV, indtil 2,50 m dyb. Paa Toppen et Udsigtstaarn af Træ. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Dyrhøj". Som beskr. Pæn, flot. MB? Bevoksning: 1986: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)