Stenbjerghuse

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-21

Fredningsnr.
130342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,8 x 17 m.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,8 M. h., uregelmæssig Form ved Af- og Paablæsning. Muld og Sandjord. Nr. 20-24 alle i Statens Plantageareal, lynggroede; de ligger i Sandflugtsterræn. Mellem dem og 17-19 er den gamle Overflade adskillige Steder ikke dækket. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80 m høj, 15-20 m i Diameter, sikkert tildels overlejret af Klit. Beplantet i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som beskr. Mål: 1,8x17x17 m. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Foto, oversigt