Afd.212
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-22

Fredningsnr.
1303104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,0 x 10,0 m. Noget ujævn og forgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 1,0 x 10 M. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke genfundet. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nyfr. 6. Græsklædt i plantage. SR. MB. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3162
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3162
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 10,0 m. Græsklædt i plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i hede. Bevokset med græs og lyng med en bøgebusk på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)