Daasen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-36

Fredningsnr.
130369

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Daasen", langhøj, 2,50 - 3 m høj, 52 m lang i N-S, 15 - 18 m bred, smallest på midten. På top en gravning på langs af højen. 3-4 m bred, indtil 0,75 m dyb. Fod mod vest lidt afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nørhaagaard. Langhøi i Retning Sydvest - Nordøst; 162 Fod lang, 60 Fod bred, 9-10 Fod høi; gjennemgravet langs gjennem Midten. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Daasen", i SsV-NnØ, 3,1-3,5 M. h., 51 M. l., 18 M. br. Hen gennem Midten en gammel Gravning i den fulde Længde, 3-4 M. br., indtil 3/4 M. d. Overfladen noget uregelmæssig, især med et Svej mod Øst, der synes oprindeligt (Højen dannet ved Sammenbygning af to runde Høje ?). Bør trods Skaden fredlyses. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Daasen". Langhøj, 2,50-3 m høj, 52 m lang i N-S, 15-18 m br., smallest paa Midten. Paa Top en Gravning paa langs ad Højen. 3-4 m bred, indtil 0,75 m dyb. Fod mod V lidt afpløjet. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. som tidligere beskrivelse, men på langsiderne sås kreaturskader af nyere dato: På den nordlige del af vestsiden, ca. 4 m x 2 m, 30 cm dyb. Midt på vestsiden, ca. 4 m x 1 m, 10-20 cm dyb (frisk). På sydlige del af vestsiden, ca. 4,5 x 2 m, ca. 30 cm dyb, samt nord herfor en mindre skade, ca. 1 m bred. Skaderne viser begyndende tilgroning bortset fra en enkelt, men de bør udbedres. De skyldtes kreaturer, som var tøjret for tæt på højen. . Ejeren lovede at hegne, evt. rest. v. projekt. Højen var hegnet august 1982 (da ejeren var en ældre pensionist, blev det ikke forlangt, at han selv skulle udbedre skaderne. disse er ikke alvorlige, men skæmmer højens udseende. Det omtalte projekt kunne ikke gennemføres, men skaderne foreslås udbedret i lign. sammenhæng). Mål: 3x52x18 m. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt langhøj i have.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)