Store Almegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-25

Fredningsnr.
523332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Røse (ca. 25 m V for sb. 25a), ca. 0.5 x 8 m. Sænkning i top. Græsklædt med busk i udyrket mark. Mindre end halve af højen tilbage. Resten i vandhul. MB 1988.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere.... Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse (ca 25 m V for [sb.]25a), ca 0,5 x 8 m. Sænkning i Top. Græsklædt med Busk i udyrket Mark.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, iflg. beskrivelse 0,5 x 8 m.. Helt overgroet med løvtræer og løvkrat, umuligt at foretage ny opmåling. Flere skyttegravshuller N for højfod, nyligt gentildækkede. Bevokset med ask og egetræer, omgivet af tjørn, slåen, kaprifolie og brombærkrat. Røsen ligger ca. 20 m Ø for SV-hjørne på gammelt V-ligt stendige. Røsen ligger idag indenfor et militært øvelsesterræn, mange skyttegravshuller i området op til røsen. Selve røsen synes dog uskadt, men de mange gravninger i området, hvor der med stor sandsynlighed findes flere gravanlæg, er uhensigtsmæssig og burde forhindres. Et forbud mod brug af arealet bør overvejes. BES. 3-10-1988: Mindre end halve højen tilbage. Resten er bortgravet (nu vandhul). CL + MB Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)