Freskilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-57

Fredningsnr.
130356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1303-59, 58, 57, 56 Tingl.: 13-12 1953 1/7 1960 Høj, 2 x 16 m. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 37-39] Smaahøie, ødelagte ved Gravning.

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bred, flad Høj, ca. 1,9 x 20 M., med uvis Fod, dog næppe Tvivlsom., se 58.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x16 m. Lyngklædt i Hede.

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 950/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til Grusgravning nægtet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Umiddelbart SV for 1303:55 og forbundet med den ved et svaj. Udflydende omrids. Gl. grusgrav stopper få m fra højfod i øst. Lav beplantning omkring vej syd for højen (havtorn, æble, hyben).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt og bevokset med et par nåletræer, beliggende i skovareal ved gl. kalkværk.

Litteraturhenvisninger  (0)