Freskilde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-58

Fredningsnr.
130355

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/7 1953. 1/7 1960. Høj, ca. 2 x 16 m. Flad sænkning i top. Fod mod nord afgra- vet. Lyngklædt i hede. Freskilde, matr.nr. 2f: Sydlige femtedel af høj i skel til matr.nr. 7 af Freskilde. Højen aflyst og nytinglyst 1960 med følgende tekst: Høj, 2-2,5 m høj, ca. 23 m bred (nord-syd) og ca. 28 m lang (øst-vest). I venstre top tilgroet hulning, ca. 3 x 5 m (nord-syd) stor og 0,5 m dyb. Flad, tilgroet afgravning af nordsiden og midt herpå en mindre, tilgroet nedgravning, ca. 2,5 m i øst-vest og ca. 1 m i nord-syd og højst ca. 0,3 m dyb. Højen iøvrigt vejbevaret. Lynggroet i hede. I skel til matr.nr. 2f Fredskilde.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 37-39] Smaahøie, ødelagte ved Gravning. Bevoksning: 1982: Lyng og Nålekrat/-træer

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, som 57, ca. 1,9 x 20 M. Top let sænket. I en lille Gravning i nordre Fod er 6 Sten af Rand, ca. 1/3 M. store. Bevoksning: 1982: Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x16 m. Flad Sænkning i Top. Fod mod n afgravet. Lyngklædt i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Kant af gl. grusgrav går helt ind til højfoden i øst. Mål: 2x16x16 m. Bevoksning: 1982: Lyng og Nålekrat/-træer

1996 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydlige 1/5 af højen ligger på matr. nr. 2f af Freskilde.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt og bevokset med et par nåletræer, beliggende i skovareal ved gl. kalkværk.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs og lyngklædt i tæt bevoksning.Den østlige højfod er helt ud til kanten af grusgrav.


Billeder

Oversigt fra nord, nordvest
Oversigt fra nordvest