Freskild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-60

Fredningsnr.
130354

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Freskilde, matr.nr. 1l. Staten ejer. Freskilde, matr.nr. 6a og 1a matr.nr. 1l. Den vestlige del af en høj, 1,40 x 14 m. 1 m dyb gravning i top. Lyngklædt i hede. Freskilde, matr.nr. 1a: Den nordøstlige trediedel af høj i skel til Freskilde, matr.nr. 1l Freskilde, matr.nr. 6a: Den sydøstlige trediedel af høj i skel til Freskilde, matr.nr. 1l
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, vel 1,4 M. h., ret bred. Hele Toppen er bredt afgravet og indsænket til nær Bund. Delvis i Statsplantage. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr. nr. 1l] Den vestlige Del af en Høj, 1,40x14 m. 1 m dyb Gravning i Top. Lyngklædt i Hede. [Matr. nr. 6a] Den s.ø.lige Tredjedel af ovennævnte Høj. [Matr. nr. 1a] Den n.ø.lige Tredjedel af ovennævnte Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. To nyere huller i toppen. Ca 50x70 cm, 40-60 cm dybe. Toppen ujævn og forgravet i ældre tid. De østlige 2/3 bevokset med ældre graner. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Temmelig tilgroet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj i skov, bevokset med tre store nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)