Tingfogedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-127

Fredningsnr.
523637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Voldanlæg, der er anlagt på forholdsvis jævnt terræn og må- ler ca. 1,5 m i højde, ca. 8 m i bredde. Volden forløber temmelig bugtet fra syd til nordøst. Materialet er gulligt, som det klart kommer for dagen i den nordlige ende, der er affladiget ved dyrkningen. Voldens længde er ca. 500 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldanlæg, der er anlagt paa forholdsvis jævnt Terræn og maaler ca. 1.5 m i Højde, ca. 18 m i Bredde. Volden forløber temmelig bugtet fra Syd til Nordøst. Materialet er gulligt, som det klart kommer for Dagen i den nordlige Ende, der er affladiget ved Dyrkningen. Voldens Længde ca. 500 m. [Jvf.j.nr.676/47].

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vold, 1,7 x 250 x 10 m, der i et dobbelt s-slyng løber gennem skoven "Krækket" fra dennes NØ-hjørne og frem til den vestlige halvdel af det sydlige skovbryn. Både i N og S kan det videre voldforløb anes et stykke ud i dyrket mark. Dog forekommer, selv om man medregnede disse overpløjede dele af volden, fredningstekstens angivelse af totallængden til 500 m, at være vildt overdrevet. Den fredede del af voldforløbet overstiger næppe 250 m i længden. Tildels meget uoverskuelig i stormfaldet skovpart med svær opvækst af brombær og hindbær. En mindre del af voldens midterparti er ulovligt tilplantet (både på volden og nærmere denne end 5 m) med 2-3 år gamle rødgraner. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)