Tyskegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-127

Fredningsnr.
523636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker. Voldanlæg på et mod øst nedadskrånende terræn forløbende i retningen N-S i ca. 200 m længde. Ved indgravning fra øst (og ved opkastning af den derved fremkomne jord) hæver volden sig 1,2 m over terrænet østfor. Målt fra vest er højden ringe, ca. 0,3-0,4 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldanlæg paa et mod Øst nedadskraanende Terræn forløbende i Retningen N-S i ca. 200 m Længde. Ved Indgravning fra Øst (og ved Opkastning af den derved fremkomne Jord) hæver Volden sig 1,2 m over Terrænet østfor. Maalt fra Vest er Højden ringe, ca. 0,3 - 0,4 m. [Jvf.j.nr.676/47].

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vold anlagt på østligt skrånende terræn ved oplægning af jord på østsiden, hvorved volden over størsteparten af sit forløb mere fremtræder som en terassekant end som en egentlig vold. 1,2 x 2000 x 10 m. Kun den sydligste del står med en egentlig, symmetrisk voldprofil, men er dog ganske lav (under 1 m). Meget uoverskuelig i brombærkrat og opskydende ask og derfor ikke søgt fotograferet. I voldens N-ende er 8-10 rødgraner plantet på eller mindre end 5 m fra volden, hvilket dog anses for en bagatelagtig overtrædelse og derfor ikke påtalt. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)