Skaarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-7

Fredningsnr.
120483

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,20 x 12 m. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 95-96] Hedehøie, hulede midt i. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 14 M. Over 4 M. er Toppen indsænket ca. 1/2 M. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,20x12 m. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Vanskeligt tilgængelig, beliggende i relativt ung granplantning (måske ca. 10 år (de højeste træer omkring 2,5 m.)). Det meste af højen er ligeledes tilplantet. Overfladen ujævn, ant. efter kørsel med skovbrugsmaskiner. Bevokset med gran og enkelte fyr. Mål kunne kun kontrolleres omtrentligt. Ingen fotos. Ejeren er orienteret om §53. Lovede at holde sig 5 m. fra højfod, når der igen skal plantes. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)