Store Sexhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-26

Fredningsnr.
120486

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, gdr. Kristen Kristensen, Sigshøj Diplom Afmærkn.. MS 1904, ved stud. Henning Muller Høj, 2,50 x 14 m. Siderne mod nord, vest og syd noget afgra- vede. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Sexhøi; afskaaren i Siderne, afgravet i Toppen. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Sigshøj", (Navnet efter en tidligere Ejer), 2,5 M. h., 14 M. br. Siderne mod N., V. og S. har været afgravede og staar nu med ret stejle Sider og eftergroede Skred. Mærkesten ved søndre Fod. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x14 m. Siderne mod N, V og S noget afgravede. Græsklædt. FM 1904 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Siderne overalt let ujævne. Let affladet top. Den nuv. ejer oplyser, at højen var stærkt medtaget af kreaturer, da han overtog ejendommen for ca. 15 år siden, og at "der stak sten ud allevegne". Højens overflade er nu tilvokset, pletvis dog kun med mos, og ingen sten kan ses. Der pløjes lidt tæt på højfoden. Hegn mod V, plantet af nabo efter sag 1927/68. Ser ud til at ligge ca. 70 m. fra højen (måles efter på kort). Ejeren blev gjort opmærksom på, at 100 m.-reglen også gælder inde på naboejendommen. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)