Herskabshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-36

Fredningsnr.
120487

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 20 m. Tværs over top fra N-S en 6 m bred, 1,75 m dyb kløft. I top et par større sten. Fod noget afpløjet. Lyng- klædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 70 Fod, Høide 12 Fod. Gjennemgravning fra Syd til Nord; Levning af en Stenkiste. [E. 42-50] Herskabshøiene. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5,4 M. h., 28 M. br. Tværs over Toppen gaar i N-S. en 6 M. br. 1,7 M. dyb Kløft, i hvis Bund der tæt Syd for Centret ses 2 Sten i Vinkel [skitse] af et Kammer af uvis Størrelse, efter de 1/2 M. brede Sten at dømme snarest mandslangt. - Lille Skred mod Nordøst; østre og lidt af vestre Fod i ældre Tid afgravet. Kan paa Grund af Beliggenheden nok fredlyses. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4x20 m. Tværs over Top fra N-S en 6 m bred, 1,75 m dyb Kløft. I Top et Par større Sten. Fod noget afpløjet. Lyngklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse bortset fra omfattende, ældre kreaturskade på Ø-siden, hvor der 4 m. oppe ad siden, over et ca. 10 m. langt stykke, løber en 40 cm. høj, mosgroet brink. Mod SØ fortsætter kanten endnu 5 m. længere nede ad højsiden. Mod NØ ses en sten ca. 2 m. oppe ad siden. I N lille, gammel kreaturskade. Selv om skaden i Ø-siden er gammel, skæmmer den synsindtrykket af højen. Man burde overveje en istandssættelse. Skaden bemærket af S.E.A. 1980. Påtalt over for ejer af J.-H. Bech på S.E.A.'s anmodning 19.5.1980. Skaden var da under udvikling. Thy 1541 (jour.nr.). Film: /11: Fra Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsningsareal.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)