Herskabshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-38

Fredningsnr.
120488

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, mølleejer Johannes Pedersen og husejer Lars Hørsteds enke. Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller Den vestlige del af en høj, 5 x 30 m. I top en gravning 4-6 m bred, 1,80 m dyb. Lynggroet. Matr.nr. 6: Østlige del af høj i skel til matr.nr. 7 af Dollerup
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høi, udgravet midt i. [E. 42-50] Herskabshøiene. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Herskabshøje", 5 M. h., 30 M. br., paa ujævnt Terræn. I Top en Gravning, 4-6 M. br., aaben i S., indtil 1,8 M. dyb. Mindre Gravninger i østre Side, Lavning mod Sv. Foden i ældre Tid beskadiget i Nø og Ø. Huller i søndre Fod. Lynggroet i Ager. Mærkesten, forefundet ved ø. Fod flyttedes op i søndre Side. Stenfri Muld. Fredlyst. Fra Højene paa Matr. Nr. 6, uvist hvilke, er Fundene: 19672-3 (Ravperler, Bronzesværd), 17638-39-43. (Forskellige sammenblandede Bronzealdersfund og vist ogsaa MDCXL: to Bronzearmringe. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande reg. under 41.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 7] Den vestlige Del af en Høj, 5x30 m. I Top en Gravning 4-6 m bred, 1,80 m dyb. Lynggroet. [matr. nr. 6] Den østlige Del af ovennævnte Høj. FM 1901 MS

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men på siderne gamle, nu helt tilgroede ujævnheder: En hulning, ca. 2 m. bred, i Ø-siden, samt ujævnheder i SØ-lige højfod. Nederst på N-siden gammel kreaturskade. Mod SV gammel, flad hulning nær toppen. V-lige højfod er lige afskåret. Gammel kreaturskade i S-lige højfod. Alt fuldstændig tilgroet. Lige under M.S. i S-siden 0,5 m. høj, 4 m. lang nøgen kant fra gammel kreaturskade, der måske kunne fyldes op. Højen er hegnet. Lige SØ for højen en trekant beplantet med ikke helt unge løvtræer. Begge skråninger langs vejen mellem 88 og 89 er beplantet med unge løvbuske. Film: /09: Fra S, /10: Fra N. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsningsareal.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)