Herskabshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-39

Fredningsnr.
120489

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, mølleejer Johannes Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 4,50 x 26 m. I top en gravning 5 m bred, 1 m dyb. Fod noget afgravet. Græs- og lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 80 Fod, Høide 15 Fod. Midten noget gravet i; ellers urørt. [E. 42-50] Herskabshøiene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Herskabshøje", 4,5 M. h., 26 M. br. I Top en Gravning, 5 M. br., 1 M. dyb, hvori et lille Træ. Vestre Fod afgravet ved et Dige, østre Fod lidt afgravet ved Vejen. Lynggroet. Mærkesten, forefundet i Foden, flyttedes op i nø Side. Fredlyst. (Stenfri Muld). Fra Højene paa Matr. Nr. 6, uvist hvilke, er Fundene: 19672-3 (Ravperler, Bronzesværd), 17638-39-43. (Forskellige sammenblandede Bronzealdersfund og vist ogsaa MDCXL: to Bronzearmringe. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande reg. under sb. 41.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,50x26 m. I Top en Gravning 5 m br., 1 m dyb. Fod noget afgravet. Græs- og lynggroet. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men V-lige højfod afskåret af gammelt skeldige. Mod SØ er det yderste af højfoden på et 3 m. langt stykke berørt af en ca. 60 cm. høj brink, langs hvis overkant der går et hegn. Et lille stykke længere nede ligger to sten, der måske er (udskredne) randsten. 3-4 m. fra højfoden løber mod SØ en 1,5-2 m. høj, let skrånende kant ned mod en udjævnet grusgrav. Højens N-lige del er bevokset med løvkrat. Der bør ryddes op i bevoksningen på højen. Ejeren ønsker at plante juletræer i grusgraven. Han er gjort opmærksom på, at der skal ansøges om tilladelse. Hvis han holder sig til den lave del af grusgraven, vil det efter undertegnedes mening ikke genere udsynet til højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, svarer godt til beskrivelserne i nyberejsningsteksten. Ager vest for højen. Syd og øst for græsningsareal. Mod nord skrænt ned til landevej. Tilgroet med buskads. Markant beliggenhed i højgruppe nord og syd for Trapsandevej.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)