Dollerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-46

Fredningsnr.
120493

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,75 x 12 m. I top en gravning ca. 2 m bred, 0,50 m dyb, åben mod øst. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75x12 m. I Top en Gravning ca. 2 m. bred, 0,50 m dyb, aaben mod Ø. Beplantet i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 12 m. I Top en Gravning ca. 2 m br. 0,50 m dyb, aaben mod Ø. Beplantet i Plantage. FM 1943. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. I toppen dyrehul. En dynge rydningssten Ø for højen lige uden for højfoden. Rydningsstenene påtalt over for ejerens kone. Film: /23: Fra Ø, /24: Fra SSØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et dige/skel går op til sydsiden af højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i et dige i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SV
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra V
Oversigt set fra SV