Dollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-51

Fredningsnr.
120492

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, gdr. Christian Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. Høj, 2,50 x 20 m. I top mindre sænkning. Siderne ujævne. Lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6 Fod høi; urørt; undtagen at Toppen er affladet. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M. I Top et lille Hul, 2/3 M. d. Siderne ujævne, Randsten mulig borttagne. Lynggroet. Mærkesten forefundet i ø. Fod flyttedes op i Siden. (Muld). Fredlyst. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x20 m. I Top mindre Sænkning. Siderne ujævne. Lyng- og græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 16,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse, men på siderne talrige spor efter ældre kreaturskader: På den øverste del af V-siden, spredt på S-siden, på store dele af Ø-siden, og et ca. 5 m. langt stykke langs N-lige højfod. Alt tilgroet med mos, og begyndende tilgroning med græs. Højfoden let beskadiget af pløjning og kørsel med landbrugsmaskiner. I SØ-lige højfod et skår, ca. 2 x 1,5 m., ca. 0,5 m. dybt. Muligvis gammel kreaturskade. Tilgroet. Stor, løs sten ved NØ-lige højfod. Komm.: De beskrevne skader må være senere end 1943. M.S. skal rejses. Film: /13: Fra SØ, /15: Fra SV. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)