Frenne Odde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-133

Fredningsnr.
523620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Bautasten, væltet, ca. 2,7 m lang. Ligger i strandområde, 60-70 m N for en fredet skanse.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Strandomraadet, 60 - 70 m Nord for en fredet Skanse ligger nær inden for Strandstien en væltet Bavtasten, ca. 2.70 m lang.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang sten liggende Ø/V ved gangsti gennem overordentlig dmukt, overdrevsagtigt med spredt egepur, birk og ene. 0,6 x 2,7 x 0,9 m. Den spidse Ø-ende er formodentlig toppen. Tværs hen over stenens opadvendte flade ses en række gamle kløvningshuller.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)