Store Kragehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-54

Fredningsnr.
120491

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, gdr. Anders Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved Henning Muller. "Store Kraghøj", 4,30 m høj, 25 m bred i Ø-V, 16 m bred i N-S, top bredt indsænket 1 m dybt, sænkningen åben mod øst. Fod mod nord lidt afgravet. Fod mod nord og syd overpløjet. Lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Kragehøi, udhulet midt i; noget af Nordsiden overpløiet; Tværmaal 90 Fod, 16 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Kraghøj, 4,3 M. h., 25 M. br. Toppen er bredt indsænket indtil ca. 1 M. dybt, aabent mod Ø.; nordre Fod lidt afgravet. Lynggroet. Fredlyst. Mærkesten ved ø. Fod, flyttedes op paa Siden i Sø. Dybsort Muldjord. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
25 m i Ø-V, 16 m i N-S. N.- og S.-fod afpløjet. Lyng- og græsklædt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kraghøj", 4,30 m høj, 25 m br. i Ø-V, 16 m br. i N-S, Top bredt, indsænket 1 m dybt, Sænkningen aaben mod Ø. Fod mod N lidt afgravet. Fod mod N og S overpløjet. Lyng- og græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,5 x 25,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse. Enkelte rævehuller nær toppen og i S-siden. Højfod i V afpløjet i ældre tid. Film: /14: Fra SØ, /16: Fra NV (fra 90). Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)