Store Kragehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-54

Fredningsnr.
120491

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1901, gdr. Anders Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved Henning Muller. "Store Kraghøj", 4,30 m høj, 25 m bred i Ø-V, 16 m bred i N-S, top bredt indsænket 1 m dybt, sænkningen åben mod øst. Fod mod nord lidt afgravet. Fod mod nord og syd overpløjet. Lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Kragehøi, udhulet midt i; noget af Nordsiden overpløiet; Tværmaal 90 Fod, 16 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Kraghøj, 4,3 M. h., 25 M. br. Toppen er bredt indsænket indtil ca. 1 M. dybt, aabent mod Ø.; nordre Fod lidt afgravet. Lynggroet. Fredlyst. Mærkesten ved ø. Fod, flyttedes op paa Siden i Sø. Dybsort Muldjord. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
25 m i Ø-V, 16 m i N-S. N.- og S.-fod afpløjet. Lyng- og græsklædt. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kraghøj", 4,30 m høj, 25 m br. i Ø-V, 16 m br. i N-S, Top bredt, indsænket 1 m dybt, Sænkningen aaben mod Ø. Fod mod N lidt afgravet. Fod mod N og S overpløjet. Lyng- og græsklædt. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,5 x 25,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse. Enkelte rævehuller nær toppen og i S-siden. Højfod i V afpløjet i ældre tid. Film: /14: Fra SØ, /16: Fra NV (fra 90). Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord