Sorthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-58

Fredningsnr.
120496

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1204-96, 95. Tingl.: 17/9 1901, gdr. Martin Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller "Sorthøj", 3,20 x 20 m. I top 6 m bred kløft indtil 1,50 m dyb, åben og snævrere mod øst. Mindre afgravning i søn- dre side. Fod afpløjet i syd og øst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøi - paa en Bnake; 80 Fod Tværmaal, 14 Fod høi; Udgravet i Toppen og i Østsiden, hvor et Skelet er fundet; i Siderne Huller. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorthøj", 3,2 M., 20 M. br. I Top en 6 M, bred Kløft, endnu indtil 1,5 M. dyb, aaben snævrere mod Ø. Mindre Afgravning i søndre Side. Fod afpløjet i S. og V. Nogle Sankesten paa ø. Fod. I Top er f. en Urne med brændte Ben og en Tatoverenaal, efter E. et Skelet i østre Side. Fredlyst. (1). Mærkesten, forefundet ved søndre Fod, flyttedes op i Siden. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorthøj", 3,20x20 m. I Top 6 m br. Kløft indtil 1,50 m dyb aaben og snævrere mod Ø. Mindre Afgravning i søndre Side. Fod afpløjet i S og Ø. Græsklædt. FM 1901 MS.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men M.S. væltet. Rævehul i S-siden. M.S. bør rejses. Film: /21: Fra SV, /22: Fra SSØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i afgræsset mark.

Litteraturhenvisninger  (0)