Sortegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-136

Fredningsnr.
533619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker På en klippeløkke lige vest for Sortegård ligger en slank sten, som efter gamle folks vidnesudsagn skal have stået op, og som således skal opfattes som en bautasten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1950 Museal besigtigelse
Journal nr.: 169/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en klippeløkke lige vest for Sortegård ligger en slank sten, som efter gamle folks vidneudsagn skal have stået op, og således skal opfattes som en bautasten.

1950 Tinglysning
Journal nr.: 169/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lang, slank formodet bautasten liggende Ø/V (med spidsen i Ø) nær toppen af klippeløkke V for Sortegård.v Ca. 20 m længere mod V ligger røserne 5336-6. Umiddelbart V for bautastenen ses en lav høj, 5,5 x 5,5 x 0,6 m, muligvis en oldtidshøj, måske dog blot et levn af et "romantisk haveanlæg". Et sådant synes nemlig at have været indrettet på løkkens topparti. De stærkt forfaldne rester heraf ses nu i form af enkelte udprægede havebuske samt især talrige særprægede såkaldte "natursten", (således benævnt fordi de ser kunstige ud !) der tydeligvis har flankeret en slynget gang frem til tre ligsten (!) over medlemmer af familien Jacobsen, alle døde i 1800-tallets første halvdel. I stengangen (se fotos 10:1-4) indgår en mindre samling skub -og drejekværne. Endvidere er på klippeskråningen i SØ med meterhøje bogstaver af løst udlagte strandrullesten formet en inskription "BRJ 1950" på en nøgen klippeflade. Forkert afsat på mb; her er sket en forbytning med 5336-18. ........................................... 28-5-1986: Bautaen er nr. 19 - nummer forkert på mb. Nr.5336-6: Den lille høj er nok den fjerde røse. Næppe noget fortidsminde. Tinglyses ikke. M.B. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Udover bautasten findes flere et lystanlæg fra nyere tid, med bl.a. skub- og kværnsten samt ligsten over familien Jacobsen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)