Dollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-71

Fredningsnr.
120495

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1204-96, 95. Tingl.: 17/9 1901, gdr. Martin Jensen Diplom Afmærkn.: Ved højen i 1943 fandtes der stadig ingen mærkesten. Høj, 2,20 m høj, 15 m lang i N-S, 11 m bred i Ø-V. Top let sænket. Fod afpløjet rundt om, østsiden står ret stejlt. Lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 75-78] Smaa Hedehøie, hulet i Midten. I 78, som er udgravet, ere Rester af en forstyrret Stenkiste. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 M. h., 20 M. i Tv. Over 3 M. er Toppen indsænket indtil 1/2 M. Lynggroet. Fredlyst, ikke Mærkesten. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,20 m høj, 15 m l. i N-S, 11 m br. i Ø-V. Top let indsænket. Fod afpløjet rundt om, Østsiden staar ret stejlt. Lynggroet. FM 1901.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,2 x 15,0 x 15,0 m. Som tidligere beskrivelse. Udflydende omrids. På V-siden afvigende bevoksning - ligner kulturgræs, med mos og kort, tørt græs på resten af højen. Grusgravning indenfor 100 m.-zonen. Naboen (ejer af 1204:86) fortalte, at de under grusgravning ved en fejltagelse var gået igang med højen, men at han fik standset det. Det kan tænkes. at man i denne forbindelse har sået græs, evt. påkørt fyld, på V-siden af højen. Film: /19: Fra Ø, /20: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket areal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)