Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-92

Fredningsnr.
120497

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-2,5 m høj, 15 m bred. I top gravning 2-3 m bred, 0,75 m dyb. Flad gravning i siden mod syd. En del af siden mod øst overpløjet. Fod mod vest og nord afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 70-72] Overpløiede. Bevoksning: 1982: Græs

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. h., paa faldende Terræn. Tæt n. for Toppen et gammelt Hul, 2 x 3 M. br., 3/4 M. d. Fod og noget af Siden afgravede og derefter nedskredne mod V. og N. Skeldige over østre Side. VnV for Toppen er synlig Vestenden (1/2 Dæksten, 1 Endesten i V., samt nogle omgivende Sten,) antageligt af en lille Stenkiste, ca. 1/3 M. br. Centret næppe urørt. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-2,50 m høj, 15 m bred. I Top Gravning 2-3 m bred, 0,75 m dyb. Flad Gravning i Siden mod S. En Del af Siden mod Ø overpløjet. Fod mod V og N afpløjet. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Ø-siden pløjes ikke længere. I den NØ-lige del ses en gammel, tilgroet rende gående N/S. Film: /06: Fra S (+25), /07: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)