Baunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-108

Fredningsnr.
1204103

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1912, gdr. Poul Andersen, Bjerregaard Sølvbæger Afmærkn.: MS 1915, ved gdr. Poul Andersen. "Bavnehøj", 5-6,5 m høj, 35 m i tværmål. I top flad kløft, hvorfra jord er udkastet mod syd.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhøi, 18 Fod høi, 100 Fod i Tværmaal; hulet i Toppen mod Sydsiden; Vestsiden beskadiget. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjergegaard. Bavnehøj, anselig, 4,6-6,3 M. h.; nærmere se Deklaration, udstedt 1912 af Gaardejer Poul Andersen. (Sølvbæger) Randsten er bemærkede og delvis borttagne i Syd. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 5-6,50 m høj, 35 m i Tværmaal. I Top flad Kløft, hvorfra Jord er udkastet mod S. Græsklædt. FM 1912 MS (bør rettes)

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 431/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravninger i sydsiden foretaget af den tyske Værnemagt. Skaaret ind i Højens Fod og fjernet Fyld og Græstørv, da Værnemagten vilde bygge en Barak. Skaden lovet udbedret.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 6,5 x 35,0 x 35,0 m. Højen fremtræder nu med flad, let indsænket top. S-siden er lidt deformeret af udsmidt fyld, cf. tidligere beskr. Mod SV flad, helt tilgroet hulning. Højsiden er mod SV beskadiget af kørsel med maskiner. M.S. er væltet. Udsynet til højen skæmmes af en gammel grusgrav, der nu anvendes som losseplads. Højfoden bør sættes i stand, M.S. rejses. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Højen kunne fremtræde smukt, hvis den S for beliggende losseplads sløjfedes. Meget flot beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Trævækst på højens sydside.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)