Grønhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-133

Fredningsnr.
130471a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1901, gdr. Jens Mikkelsen, Skaarup. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. "Grønhøj", 3,80 x 24 m. Siderne mod nord, vest og syd stej- le. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøi, 60 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; Toppen fladtrykt med en Lavning mod Nordøst; der er smaa Fordybninger i et Par Sider - ellers er den velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", 3,8 M. h., 24 M. i Tv. Siderne staar stejlt som Følge af ældre Afgravninger om Foden. Østre Side skraa og uregelmæssig. Nordre Fod afpløjet. Mærkesten i nordre Side. Græsgroet; fredlyst. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", 3,80x24 m. Siderne mod N, V og S stejle. Græsklædt. FM 1901 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,8 x 21,0 x 17,0 m. Som tidligere beskrivelse. Hertil: Ø-siden ser ud til at være skråt afgravet i ældre tid og har en noget ujævn overflade. I V-siden ar efter ældre kreaturskade, helt tilgroet med græs, men kanten ses stadig. Ligeledes gl. kretaurskade ved M.S. i N. I V og S pløjes for tæt til højfoden, i pløjekanten ses dog kun undergrundssand. Længde: N/S, bredde: Ø/V. Da højen ligesom 1304:72a ligger meget iøjnefaldende, kan en udbedring af det ret skæmmende ar i V-siden overvejes. Ejer ikke kontaktet. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra S
Oversigt set fra NV