Brandhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-137

Fredningsnr.
130472a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Brændhøj", 3,50 m høj, 20 m lang i NØ-SV 15 m bred. Halvde- len mod nord afgravet. Indgravning i siden mod øst med 2 m bred indtil 1,75 m høj stejl brink. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brandhøi, paa en høi Banke. Tværmaal 90 Fod, Høide 20 Fod. Nordsiden ødelagt af Veivæsenet. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brændhøj"; en stor Rest, opr. mere end 3,5 M. h. Omtret Halvdelen mod N. er afgravet til under Bunden. Midt oppe synes at staa Rester af 2 Grave af mindre Sten, dels østligt, dels centralt. I Højen opgives fundet: En Urne med brændte Ben; brændte Ben; et stenomgivet Lag, med Ragekniv, Niptang og Syl. Ogsaa en Stenøxe opgives fundet. "Sadelmageren" i Hundborg har gravet i Højen. Nærmere kan ej oplyses. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brændhøj", 3,50 m høj, 20 m lang i NØ-SV, 15 m bred. Halvdelen mod N afgravet. Indgravning i Siden mod Ø med 2 m bred indtil 1,75 m høj stejl Brink. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men hertil: Hele vejen rundt ses på siderne spor efter ældre kreaturbeskadigelser, der har slidt et helt lag af højens overflade. Skaderne er nu tilgroet med græs - i NV mos - men står med en indtil 0,7 m. høj, nøgen kant, der stedvis skråner indad, hvorved den øverste del undermineres og brækker af. I S-siden er blottet toppen af flere større sten. I Ø-siden ses to kanter. I den øverste, nær toppen, ses en samling større sten, der kan være en grav. På den nedre del af Ø-siden en gl. "indgravning", jvf. tidl. beskr., ligner dog mere en kreaturskade. Lille bålplads på toppen. Højen har en meget iøjnefaldende beliggenhed tæt ved landevejen. Trods skadernes alder ville en istandsættelse være en god idé. Ejeren (konen) sagde, at højen så sådan ud, da de kom i 1962. De har haft Sct. Hans bål der i mange år (ikke påtalt, da det næppe kan skade). ** Seværdighedsforklaring ** Kunne få stor landskabelig virkning efter istandsættelse. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)